วันที่ 14 ตุลาคม ร่วมถวายธงกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วัดบ้านดู่ ต. อิสาน จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น