25 ธค 63 ร่วมกิจกรรม Friday Night Light ร่วมกับสำนักงานต่างประเทศ ในกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการชงเครื่องดื่มคอกเทล และร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ โดยได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมการชงเครื่องดื่มคอกเทล

ความคิดเห็น