23 ธค 63 ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ในโครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริเวณหน้าอาคาร 18

http://idtech.bru.ac.th/2020/12/23/merit2020/

 

ความคิดเห็น