16 ธค 63 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี งวดที่ 1 4 10 และงานแนบท้ายสัญญา

ความคิดเห็น