9ธค63 สำนักงานบริการวิชาการ ร่วมประชุมเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในศูนย์อุดมศึกษาปะคำ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการใช้พื้นที่และบันทึกข้อมูลการจัดสรรของเกษตรกรแต่ละราย ในโอกาสนี้รองอธิการบดีดร.กระพัน ศรีงาน และที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ กล่าวให้โอวาทและรับฟังปัญหาการใช้พื้นที่ของเกษตรกร

 

ความคิดเห็น