วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีฉลองกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ความคิดเห็น