วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วัดเมืองดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น