ร่วมทำบุญถวายปัจจัยปิ่นโตและดอกไม้ถวายพระสงฆ์ ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิดเห็น