สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2563) เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
———————————————————-
📌 หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
📌 สอบจริง วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
📌 ศึกษารายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไชต์ http://sml63.ipst.ac.th/

ความคิดเห็น