วารสารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ (Free)
▶️ Cambridge University Press
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
▶️ Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
▶️ Google Scholar
https://scholar.google.co.th
▶️ DOAJ https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/catalog?letter=d
▶️ Open Access Library Inc.
http://www.oalib.com/
.
วารสารภายในประเทศไทย (Free)
▶️ CUJO https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/70-chulalongkorn-journal-online-cujo
▶️ Pulinet https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/74-pulinet-journal
▶️ ThaiJO https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/61-thai-journals-online-thaijo
วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก (Free)
▶️ ScienceDirect
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals?fbclid=IwAR2kMEr5uj9UjbOZnbLNVREL66UVK6jXhZqBfcrhfnTZGDk_E-W-akwdtZA
▶️ Emerald Insight
https://www.emerald.com/insight/content/open-access
▶️ IEEE

Home Page


▶️ JSTOR

Open and free content on JSTOR and Artstor


▶️ Project MUSE
https://muse.jhu.edu/search?action=oa_browse
▶️ SAGE Journals
https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/pure-gold-open-access-journals-at-sage?fbclid=IwAR0yXrSMV7IlTcIXzpqCLxf0SNME9ScC-5Mki9s1-96nTxreHWZW9L3i9Wo
▶️ Springer Open
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/73-springeropen
▶️ Taylor & Francis Group https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
▶️ Wiley Online Library
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html?fbclid=IwAR2H_LXw0f8l0eeZgxc9HUPL40ZiKJvArDL24y6saBz4AA2_SLlV9zZn_Zw
▶️ World Scientific
https://www.worldscientific.com/page/open?fbclid=IwAR2VkSEh41BVJY-B3umldXfGIjk-TRo91DdJ-iQEe0mPXhCYcjTDzJoKDTE&#Open-Access-Journals
.
ขอบคุณข้อมูลจาก Chula Library หอสมุดกลาง จุฬาฯ
————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
.
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th/
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBf

ความคิดเห็น