หน่วย บพท. เชิญทุกท่านร่วม การประชุมวิชาการ Virtual Conference
“Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่”
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ท่านสามารถคลิก Link เข้าสู่ระบบZoom (โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 08.45 น.) https://us02web.zoom.us/j/87995518364?pwd=dTdtcm95anU5YzgrOSs4M3RJMVlUdz09#success หรือ ID Room : 879 9551 8364 Passcode : 090963
เงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมประชุม
– เมื่อท่านเข้ามาแล้วกรุณาใส่ชื่อจริงเป็นภาษาไทย
– ปิดไมค์ หากไม่ปิดขณะมีกิจกรรมบนเวที (ทางแอดมินขออนุญาตปิดไมค์ของท่าน)
– เปิดกล้อง (โดยใช้ภาพสดเท่านั้น)
– เมื่อต้องการถาม (ในช่วงที่เวทีเปิดให้ซักถาม) กรุณายกมือค้างไว้
แจ้งเพื่อทราบ
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่” วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 แล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง Link เข้าสู่ระบบZoom ผ่าน e-mail และ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแล้ว กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา เวลา 08.00 น.ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก สามารถรับชมอีกช่องทางได้ผ่านเพจ facebook “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.”
ลิงค์ https://www.facebook.com/photo?fbid=10164144174950076&set=gm.1709499722591799

ความคิดเห็น