ร่วมนำเสนอการจัดการวัฒนธรรมอาหาร เพื่อกระจ่ายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ.2563   ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.

ความคิดเห็น