กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและพูดคุยวิชาการ ในหัวข้อ 1) แม่เมาะ เหมืองถ่านหินถิ่นสัตว์โบราณ โดย อ.ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ และ 2) การสำรวจธาตุหายาก บริเวณภาคเหนือ โดย ดร.ธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 13.30 น – 15.30 น.
🗣 ผู้สนใจสามารถรับฟังผ่าน Application Zoom ID: 773 436 9009
https://www.facebook.com/photo?fbid=10164147389135076&set=gm.1709990135876091

ความคิดเห็น