ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเอนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น