ความคืบหน้าของสระว่ายน้ำวันนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) เพื่อเสริมเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา และผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ “ราชภัฏชลาธาร” ในกรณีหัวใจหยุดเต้น หมดสติ ฯลฯ

ความคิดเห็น