วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมทำบุญโดยบริจาคปัจจัยเพื่อทอดผ้าป่ากับทางโรงเรียนบ้านพรสำราญ คูเมือง เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน

ความคิดเห็น