3 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว เดือนมหาวิทยาลัย 2562 และให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เบียร์ เฟิร์น ยุ และอ้อ ในการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวฝึกหัด  และถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น