9 พฤศจิกายน 2562 ดูแลให้คำปรึกษาและกำกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  กิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  กิจกรรมนี้มีต้นอ้อ นุ่น ทรายปี 3 และทอฝันปี 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พร้อมถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

 

 

ความคิดเห็น