10 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 และให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

 

ความคิดเห็น