จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น