18 มีนาคม 2563 พานักศึกษาลงพื้นที่พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกในชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563

ไฟล์แนบ

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0004

ขนาดไฟล์ 260 KB | จำนวนดาวน์โหลด 122 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0010

ขนาดไฟล์ 410 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0012

ขนาดไฟล์ 438 KB | จำนวนดาวน์โหลด 126 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0027

ขนาดไฟล์ 349 KB | จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0042

ขนาดไฟล์ 433 KB | จำนวนดาวน์โหลด 117 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0048

ขนาดไฟล์ 356 KB | จำนวนดาวน์โหลด 126 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0059

ขนาดไฟล์ 331 KB | จำนวนดาวน์โหลด 191 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่ 18มี.ค.63_200318_0060

ขนาดไฟล์ 322 KB | จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

ความคิดเห็น