วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาชีววิทยา@BRU #จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองเพื่องานวิชาการ#ณ บริเวณอาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์#🐭🐷🐔🐣🐸🐜🦎🦑🦐🦀🐟🌹🐁

ความคิดเห็น