เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกิจกรรมในงานมีทั้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดงานวิจัย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาสากล ซึ่งตอนเย็นของวันที่ 6 มีกิจกรรมงานเลี้ยง การพบปะสังสรรค์ ของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยากาศสนุกงาน มีกิจกรรมการจับรายชื่อบัดดี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อสานสัมพันธ์ และหาเครือข่ายด้านการเรียนและการทำงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในแต่ละประเภท และมอบถ้วยรางวัล พร้อมทั้งปิดโครงการ

ความคิดเห็น