Base on title หรือ Base on skill

“ภาพไม่ตรงกับปก” หลายท่านคงเคยได้ยินวลีนี้ผ่านหูกันมาบ้าง

ในยุคที่การแข่งขันทางด้านทรัพยากรมนุษย์ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม  การพัฒนาศักยภาพตนเองจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งบางอย่างในมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้ทันท่วงที เพราะกระแสความรู้ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆ

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของการทำงาน คือ การจ้างงานขององค์กรภายนอกจะเริ่มสนใจสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ มากกว่าสิ่งที่ผู้เรียนจบมา นั่นคือ องค์กรสนใจเรื่อง ทักษะ (skill) มากกว่า สาขาที่จบมา (title) มันเป็นเพราะอะไร ?

บางครั้งผู้เรียนที่จบมาในสาขานั้นๆ ไม่สามารถทำสิ่งที่หลากหลายได้มากกว่าที่ตนเองจบมา หรือแย่ที่สุดคือ อาจจะทำสิ่งที่ตนเองเรียนมาทางด้านนั้นได้ไม่ดีเลยด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผมเรียนจบสาขา นิเทศศาสตร์ แต่พอไปสมัครงาน บริษัทให้เขียน content ซึ่งผมไม่ถนัด ผมอาจจะถนัดด้านถ่ายภาพมากกว่า ในความคิดของคนจ้าง เขาคาดหวังว่าเราจะสามารถทำในสิ่งที่เราเรียนมาได้ตามชื่อของคณะหรือสาขาวิชา

ขอยกตัวอย่างการประกาศรับสมัครงานของบริษัทยุคกระแสใหม่อย่าง The standard รับสมัครงานโดยมีคำโปรยว่า We are growing fast! And we are having fun! Wanna join us?

เปิดรับสมัครงานในหลากหลายรูปแบบงานโดยไม่อิงในสิ่งที่เรียนจบมา เขาสนใจสิ่งที่คนๆ นั้นทำได้เท่านั้น เช่น

 

ตำแหน่ง JUNIOR WORDPRESS DEVELOPER
Job Description
สามารถจัดการและดูแล WordPress Theme ได้
จัดทำ Landing Page ตามวาระและดีไซน์ที่กำหนดได้ (AI, PSD)
ดูแลจัดการ Banner Slots
ปรับแต่ง Web Design
– Develop Theme ใหม่ๆ
#Requirements
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ WordPress, Plugin และ Theme เป็นอย่างดี
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง PHP, HTML5, CSS3, JavaScript and Alternatives
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง RDBMS MySQL
มีความสนใจข่าวสารและอยากสร้างอิมแพ็กให้กับสังคม
ทำงานหนัก อดทน ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น

จากตัวอย่างการรับสมัครงานข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่ได้มีข้อความที่บอกว่า จบคณะอะไร สาขาอะไร อีกต่อไปแล้ว เขาเน้นว่ามีความรู้อะไร และ ทำอะไรบ้างตามที่เขาต้องการ

“ภาพไม่ตรงกับปก” จบมาแต่ไม่มีทักษะที่ควรทำได้ก็จะถูกคัดออกไป จะไม่มี Base on title อีกต่อไป จะมีแต่ Base on skillเท่านั้นที่สามารถมีโอกาสในการทำงาน

 

อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน

อ้างอิง ​https://www.facebook.com/thestandardth/?tn-str=k*F Job September

​10 ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต EP206 , Poscast แปดบรรทัดครึ่ง

ความคิดเห็น