การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) เป็นการแบ่งเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ แต่เป็นการแบ่งเพื่อการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว พบในเซลล์ร่างกาย (somatic cell) จำนวนโครโมโซมหลังการแบ่งเซลล์ยังคงเป็นดิพลอยด์ (diploid) หรือ 2n

Mitosis in a plant cell

ความคิดเห็น