ผู้วิจัย

เฉลิมวุฒิ คำเมือง

บทคัดย่อ

GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์โปรแกรมหนึ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ในเรื่องเรขาคณิตได้เมื่อปลายปี พ.ศ.2557 โปรแกรม G0eoGebra ได้พัฒนาเวอร์ชัน 5.0 ซึ่งได้เพิ่มในส่วนของมุมมอง 3DGraphics เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษารูปเรขาคณิตสามมิติโดยสามารถสร้างรูปทรงต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถคลี่ ตัดและดูในมุมมองต่าง ๆ ได้ ซึ่งหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เหมาะสำหรับ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนให้ตอบสนองต่อผู้เรียนให้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้น

ไฟล์แนบ

pdf บทความ การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

ขนาดไฟล์ 546 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1953 ครั้ง

ความคิดเห็น