• สกรณ์ บุษบง posted an update 2 years, 4 months ago

  รับรางวัลบุคคลดีเด่น วันที่ 14 ก.พ. 2563 จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษาเข่าแข่งขัน
  1.ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
  2.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม Show&Share2019 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร (สวทช)
  3.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม Show&Share2019 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร (สวทช)
  4.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Kidbright Hacking ณ Focus Arena ขอนแก่น
  5.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน Kidbright Hacking ณ Focus Arena ขอนแก่น