• วิทวัส สหวงษ์ posted an update 1 week, 3 days ago

    เยี่ยมค่ายผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ B.T.C. (อบรม รุ่นที่2) และให้กำลังใจนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์