• วิศรุต ศรีแก้ว posted an update 4 months ago

    วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563
    เข้าร่วมประชุม และ นำเสนอผลงานใน “การประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

    ณ โรงแรมเดอะริช โฮเท็ล จังหวัดนครราชสีมา