• วิษณุ ปัญญายงค์ posted an update 2 years ago

    16 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากร กระบวนการ ในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์​ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล