• วิษณุ ปัญญายงค์ posted an update 2 years ago

    วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี 2563 พานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ ทีมตะกร้าสามใบ เข้าร่วมประกวดและนำเสนอโครงการที่อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์