• วีระยุทธ สุทโธ posted an update 2 years, 7 months ago

    วีระยุทธ สุทโธ posted an update 11 นาทีที่แล้ว
    ๒๘ ตุลาคม เปิดเรียนทหารกลับกองร้อยกันแล้ว เริ่มซ้อมกันเลย march ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นพี่คุมซ้อมเตรียมบรรเลงงานประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตึกราชภัฎคอมเพล็กซ์