• วีระยุทธ สุทโธ posted an update 2 years, 8 months ago

    วงเครื่องสายตะวันตก (string) หมู่อาวุธเบา บรรเลงในกิจกรรมภายใต้เคลือข่าย”กตัญญู Club ” โดยมณฑลทหารบกที่ ๒๖ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาจัดอบรมให้กับนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งหมดตรง!!