• วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ posted an update 2 years, 10 months ago

    ร่วมต้อนรับ คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์