• แจกไฟล์หนังสือเสียง สำหรับวิชา จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตนเอง
    ให้กับนักศึกษาที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ ได้ไปเปิดฟังได้ตามสะดวกตามการเรียนรู้ของผู้เรียน
    ดาวโหลดได้ที่ http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=787#section-8