• ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ​ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่​ 22​ มิถุนายน 2565 เวลา​ 15.00 น.​ ณ​ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์