• ประชุมดำเนินงาน U2T คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่​ 21 มิถุนายน 2565 เวลา​ 15.00 น.​ ณ​ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์