• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 1 month ago

    17 ตค. 2563 เดินทางไปจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่สกลนคร