• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 7 months ago

    13ตุลาคม2563 เวลา17.30น. เข้าร่วมพิธีสมโภชน์กฐินที่หอประชุมศิวาลัย เพื่อจะนำไปทอดถวายในวันพรุ่งนี้