• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 7 months ago

    12 ตุลาคม 2563 เวลา7.00น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวานเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรนตของพนะองค์ท่าน