• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    1 ธันวาคม 2565 ร่วมบริจาคโลหิตกับงานอนามัยและบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคลังเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์