• ผศ.ดร. ศรัญญา มณีทอง posted an update 1 month, 3 weeks ago

    ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
    ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์