• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 3 months, 3 weeks ago

    วิทยากรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การประยุกต์คณิตศาสตร์สำหรับงานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์