• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 9 months, 1 week ago

    เข้าร่วมโครงการอบรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคสังคมออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์