• สำคัญ ฮ่อบรรทัด posted an update 7 months, 1 week ago

    ร่วมพิธีโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์