• 7 กันยายน 2562
    อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล เข้าร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑