• 21 สิงหาคม 2562
    อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล พร้อมด้วยอาจารย์กิตติกวินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีม BRU Three+ ลงพื้นที่จัดอมรมการทำซิลิโคนต้นแบบสบู่ดาวอินคา ให้กับกลุ่มสัมมาชีพสมุนไพรดาวอินคา บ้านโนนมะงา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์สบู่ พร้อมกันนี้ได้จัดทำเวทีประชาคมตราสินค้าประจำกลุ่ม ซึ่งออกแบบโดยนักศึกษาในทีม เพื่อนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการเป็นตราสินค้าประจำกลุ่มต่อไป