• พรุ่งนี้ (8 พ.ย. 62) เวลา 08.00-12.00 น. คณะพยาบาลศาสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะมีการจัดโครงการมอบหมวก เข็มสถาบันและรับดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล สำหรับ นศ.พยาบาลศาสตร์รุ่นที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2 มรภ.บร. ครับ