ทำบุญทอดกฐิน 8-9 พย 62
%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99-8-9-%e0%b8%9e%e0%b8%a2-62