• พิชิต วันดี posted an update 1 year, 1 month ago

    1 เมษายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป​ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน​ ก.พ.​ ปี 2564